Sveiki!

Apsilankėte MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO Socialinės informatikos fakulteto Matematinio modeliavimo katedros asistentės Joanos Kastickaitės asmeninėje svetainėje.